Söndagsfilosofen del 1008 – Om inställningar och kroppshållningar

Dagens fundering handlar om inställningar men också om det sätt vi förbereder oss för olika saker. Förutsättningarna i olika situationer kan var i princip desamma, men ibland gör vi dem mycket svårare för oss än de måste vara. Det som jag tänker på är hur jag förberedde mig på att ställa mig på en scen och spela fiol inför en större publik, inställningen så väl som sättet att stå och spela på spelar in på hur publiken tar in musiken. Och även sättet att genom en liten historia guida dom som lyssnar in i ett känslalandskap som passar in för just den musik man ska spela.

Jag använder samma teknik när jag ska föreläsa, förberedelserna innan kanske är mer ett samspel mellan det som ska presenteras på en skärm (presentationen) och att tänka igenom det jag vill ha sagt (manus). Men precis innan jag ska ställa mig på scenen/podiet så brukar jag alltid tänka mig: ”Vad är det för typ av musik jag ska erbjuda dom som lyssnar, vad ska publiken ta med sig när dom åker hem?” Och… det är ju vetenskapligt bevisat att man ska ha en tydlig och kraftfull inställning när man står på en scen. En position som anger öppenhet och storhet, det ska vara du som leder och publiken som lyssnar.

Samma regel gäller i intervjusituationer eller när man ska ringa obekväma samtal. Res på dig, sträck på dig, ha en ‘här kommer jag’ attityd och visa att det är du som är personen man lyssnar på, personen man vill anställa. Din erfarenhet och din kunskap är sekundära, det är hur mycket du visar din vilja att få din ‘publik’ att lyssna som ger dig möjligheterna. Och på det här sättet stärker du också ditt personliga varumärke!

Den här TED filmen med Amy Cudden från TEDGlobal i June 2012 visar exempel på hur du kan förändra dina möjligheter genom att ändra din kroppshållning och därigenom nå fram till din publik på ett helt annat sätt. Så tänk på den här filmen när du ska ‘framträda’ nästa gång!